Studenter på högskolan

Högskolan i Skövde erbjuder både utbildningar på kandidatnivå och magister- och masterprogram. Här finns en lista över samtliga kandidatprogram. Ni kan även läsa en kortare beskrivning om de respektive kandidatutbildningarna på denna hemsidan genom att klicka på de gröna rubrikerna.

Vill ni veta ytterligare om institutioner, utbildningar och examen så kan ni läsa mer på Högskolan i Skövdes hemsida.

Beteendevetenskap

Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier
Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi
Socialpsykologiskt program

Biovetenskap

Biologiska resurser och hållbar utveckling
Molekylär biodesign
Molekylär bioinformatik

Data/IT

Datavetenskap – inriktning systemutveckling
Informationsteknologi – Business Intelligence
Nätverks- och systemadministration
Systemvetenskap
User Experience Design
Webbutvecklare – programmering

Dataspelsutveckling – 2D grafik
Dataspelsutveckling – 3D grafik
Dataspelsutveckling – animation
Dataspelsutveckling – Game Writing
Dataspelsutveckling – design
Dataspelsutveckling – ljud
Dataspelsutveckling – musik
Dataspelsutveckling – programmering

Ekonomi

Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet – ekonomi och hållbarhet
Ekonomprogrammet – ledarskap och verksamhetsutveckling
Ekonomprogrammet – redovisning och revision
Handelsekonomiprogrammet
Personal, organisation och ledarskap

Ingenjör och teknik

Automatiseringstekniker
Designingenjör
Högskoleingenjör – bred ingång
Högskoleingenjör – industriell digitalisering
Maskiningenjör
Produktionsingenjör

Lärarutbildning

Förskollärarutbildning
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
Grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem

Vård och Hälsa

Folkhälsovetenskapligt program
Sjuksköterskeprogrammet
Biomedicinprogrammet

Utöver dessa erbjuds även magister- och masterprogram.

Läs mer om institutioner, utbildningar och examen på Högskolan i Skövdes hemsida.