Ekonomi

Ekonomprogrammet

Ekonomprogrammet ger en bred kompetens och stor möjlighet till specialisering inom redovisning, management eller marknadsföring. Studenterna kan exempelvis arbeta som ekonomiansvarig, controller, revisor eller konsult inom organisations- och verksamhetsutveckling eller redovisning. De kan också satsa på en karriär som finansansvarig, arbeta inom multinationella företag eller få avancerade arbetsuppgifter inom marknadsfunktionen på olika företag. 

Ekonomprogrammet – ekonomi och hållbarhet

Hållbarhetsfrågor har ett stort fokus just nu och det är ett växande arbetsområde i såväl privata företag som offentliga organisationer. Att ställa om till ett klimatsmart samhälle, en hållbar ekonomi och samtidigt bidra till fortsatt utveckling står högt på många regeringars agenda. Utbildningen ger både kunskap om de utmaningar organisationer står inför idag och verktyg för att utveckla och bevara hållbarhet i deras processer och produkter. Exempel på roller dessa studenter kan ta sig an är CSR/hållbarhetsansvarig och miljöstrateg

Ekonomprogrammet – ledarskap och verksamhetsutveckling

Ekonomprogrammet ledarskap och verksamhetsutveckling har utvecklats tillsammans med chefer och ledare i olika typer av företag och organisationer för att skapa en utbildning som förbereder studenterna för att leda verksamheter i ständig utveckling och få en förståelse för ledarskapets utmaningar. 

Ekonomprogrammet – redovisning och revision

Programmets kurser är valda och anpassade efter Revisorsnämndens krav på kunskaper. Med den här unika inriktningen är studenterna väl förberedda för ett arbete som redovisningsekonom. Men, med tillägg av juridik har studenterna ännu bredare kompetens och kan även passa som till exempel ekonomiansvarig eller redovisningskonsult.

Handelsekonomiprogrammet

Söker du en framtida ledare med personalansvar som gärna jobbar med människor, för människor? Eller någon som brinner för att jobba med att organisera, utveckla och driva företag inom detaljhandel och andra handelsrelaterade branscher? Studenterna besitter kunskaper om säljteknik, konsumentbeteende och digital marknadsföring, samt fördjupning i frågor som handlar om ledarskap. Genom att förstå både medarbetare och kunder har dessa studenter rätt förutsättningar att bli fantastiska ledare.

Personal, organisation och ledarskap (POL)

Synen på anställda har förändrats drastiskt de senaste åren, och med det har många personalfrågor tillkommit. Söker ditt företag någon som kan lösa dessa frågor? Som personalvetare kan dessa studenter jobba både strategiskt och operativt med personal-, organisations- och ledarskapsfrågor. De kan arbeta stödjande och rådgivande i frågor kring till exempel rekrytering och kompetensutveckling. Studenterna kan också jobba långsiktigt med arbetsrättsfrågor, relationer, konflikthantering och jämställdhets- och mångfaldsarbete för att skapa en hållbar utveckling för organisationens medarbetare.