Beteendevetenskap

Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier

Studenterna lär sig om hjärnan och dess kognitiva funktioner, samt funktionsnedsättningar. Det här programmet ger en unik kompetens som blandar biologi med psykologi. Vare sig det är personalhälsa på en arbetsplats, elevhälsa på en skola eller klienthälsa på en anstalt, kunskapen man lär sig här har en växande roll i samhället. 

Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Detta programmet är mycket likt det ovanstående, men med mer fokus på samtalsterapi och välbefinnande. Studenterna får en ingående syn på människans beteende, tankar och känslor med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar. Studenterna har även praktisk erfarenhet med motiverande samtal (MI) i att öka friska personers välbefinnande. De kan vara ett välbehövligt stöd för att öka din personals välmående.

Socialpsykologiskt program

Studenterna lär sig hur enskilda individers och gruppers attityder och beteende formas och förändras i samspelet med andra. Programmet innehåller flera kurser om utveckling och användning av olika modeller för att förstå, förklara och hantera aktuella samhällsutmaningar. Det handlar till exempel om migration, ojämlikhet i hälsa, sjukfrånvaro och frisknärvaro i arbetslivet, social hållbarhet och digitalisering.