Ingenjör och Teknik

Automatiseringstekniker

Hela världen har hastigt tagit steg mot automatisering och kraven på kompetent personal ökar. Detta programmet är framtaget i nära samarbete med näringslivet för att se till att studenterna kan möta företagens behov. Med kunskaperna från detta programmet är våra studenter förberedda för jobb som till exempel produktionsberedning (förbereda för nya produkter), styrning av maskiner, PLC-programmering, robotprogrammering och simulering för testkörning.

Designingenjör

Designingenjörer fokuserar på att utforma och utveckla produkter med användarnas behov i fokus. Studenterna har kännedom om hela produktframtagningsprocessen, från behov till färdig produkt, med expertis inom produktutveckling och -optimering. De kan ta din verksamhet till en ny, innovativ nivå

Högskoleingenjör – bred ingång

Detta programmet ger studenterna en bred kompetens i grundläggande ingenjörsvetenskap, och ger dem sedan möjlighet att fortsätta inom en av de andra programmen: design-, maskin- eller produktionsingenjör. Studenterna har både en kandidatexamen och en högskoleingenjörsexamen efter avslutade studier. 

Högskoleingenjör – industriell digitalisering

Vi befinner oss mitt i den så kallade fjärde industriella revolutionen och det pågår en snabb utveckling av digitalisering inom industrin. För att möta upp branschens behov av modern produktion startades Högskoleingenjörsprogrammet – Industriell digitalisering. Dessa studenter är redo att ta sig an utmaningarna med kunskaper inom både IT och produktionsteknik. 

Maskiningenjör

Många av våra vanligaste produkter; fordon, hushållsmaskiner, idrottsredskap och tekniska prylar är konstruerade av maskiningenjörer. I detta programmet varvas teoretiska kurser med praktiska projektarbeten för att förbereda kompetenta studenterna för en produktiv arbetsplats. 

Produktionsingenjör

Söker du någon som kan effektivisera din produktion? Modern produktion handlar om ”maskin – människa – miljö”, om att hitta nyskapande, effektiva och miljövänliga lösningar för att tillverka produkter. Produktionsingenjör ger en bred utbildning som omfattar allt från design av produktionssystem med bland annat styrteknik, produktionssimulering och robotar, till IT, projektledning och ekonomi. Studenterna är förberedda för utveckling av nya tillverkningssystem tillsammans med kollegor och kunder, i både en nationell och internationell miljö.