Biovetenskap

Biovetenskap – Biologiska resurser och hållbar utveckling 

Med framtidens utveckling kommer alla företag att behöva fortsätta fokusera på miljö och förnybara resurser. Studenterna från detta programmet med inriktning på hållbar utveckling kan hjälpa ditt företag till en mer miljövänlig nivå. 

Biovetenskap – Molekylär biodesign

Dessa studenter får en bred examen med inriktning på molekylärbiologi och bioteknik. Med dessa kunskaper kan de ta fram nästa läkemedel och behandlingsmetoder, eller utveckla metoder som möjliggör en bättre övervakning av vår hälsa och miljö. De är redo att ta sig an laborativa analyser, produktutveckling och tillämpad forskning i medicinsk bioteknik, industriell bioteknik, livsmedelsbioteknik och miljöbioteknik.

Biovetenskap – Molekylär bioinformatik

Möjligheten att hantera och analysera stora mängder biologisk data har skapat helt nya möjligheter inom biologin. Som bioinformatiker kombinerar du biologi med datavetenskap och statistik. Dessa studenter har kompetens för att analysera storskalig biologisk data samt utveckla nya verktyg och metoder för sådan analys.