G110: Scania – Med sikte på framtiden​ – 12.15-13.00

Transportindustrin tar stora steg inom hållbarhet och Scania vill leda vägen mot ett hållbart transportsystem. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och effektiva. 

Vi kommer berätta om Scania och våra olika studentprogram och karriärvägar. Vi erbjuder vägar in från ditt första studentår till efter examen.