Arbetsgivare som söker studenter inom: Ingenjörsvetenskap

Utställare som söker studenter inom: Ingenjörsvetenskap i hus D & G

Det här är arbetsgivare under mässdagen som söker studenter inom ingenjörsvetenskap. Kom ihåg att också besöka andra utställare under mässdagen eftersom även dem kan ha ett behov av duktiga ingenjörer och tekniker. Det är inte säkert att de söker efter ingenjörer just nu men behovet kanske uppkommer om några månader och då har de dig att kontakta!

Automatiseringstekniker:

Ericsson AB

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Jernbro Industrial Services AB

Xamera AB

Parker Hannifin

Bearbetningstekniker:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Jernbro Industrial Services AB

Designingenjör:

Ericsson AB

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Högskoleingenjör – bred ingång:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Skövde Kommun

CEJN AB

Piktiv AB

Maskiningenjör – inriktning mot konstruktion:

Ericsson AB

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Jernbro Industrial Services AB

Xamera AB

Naturvetenskapligt och tekniskt basår:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Piktiv AB

Teknisk basutbildning:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

CEJN AB

Piktiv AB

Produktionsingenjör:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Jernbro Industrial Services AB

Parker Hannifin

CEJN AB

Produktionstekniker:

Unionen

Drivhuset Skaraborg

Academic Work

Daloc AB

Söder & CO

Volvo Powertrain, Skövde och Volvo Group IT

Jernbro Industrial Services AB

Parker Hannifin

CEJN AB