Arbetsgivare som söker studenter inom: Beteendevetenskap

Utställare som söker studenter inom: Beteendevetenskap i hus D & G

Det här är arbetsgivare under mässdagen som söker studenter inom beteendevetenskap. Kom ihåg att också besöka andra utställare under mässdagen eftersom även dem kan ha ett behov av duktiga beteendevetare. Det är inte säkert att de söker efter beteendevetare just nu men behovet kanske uppkommer om några månader och då har de dig att kontakta!

Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier:

Unionen

Piktiv AB

Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi:

Unionen

Piktiv AB

Socialpsykologiskt program:

Daloc AB

Skövde Kommun

Falköping Kommun

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3:

Skövde Kommun

Falköping Kommun

Förskollärarutbildning:

Skövde Kommun

Falköping Kommun

Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma:

Skövde Kommun

Falköping Kommun