Kontakt

Astrid Nordén, projektledare
E-post: framtid@studentkaren.se
Telefon: 070 – 710 02 47

Vänligen notera att svaret kan dröja på grund av deltidsarbete.