Kontakt

Projektgruppen för Karriärmässan Framtid 2022

Nu har planeringen inför Karriärmässan Framtid 2022 kommit igång! 

Vill ni komma i kontakt med Framtid når ni oss via vår e-post: framtid@studentkaren.se eller ordf@studentkaren.se.

Projektledare
Carina Johansson, 21. Student på programmet Kognitiv neurovetenskap – medvetande och neuropsykologi, inom institutionen för biovetenskap.

Projektassistent
Aurelia Daniels, 23. Student på programmet Kognitiv neurovetenskap – medvetande och neuropsykologi, inom institutionen för biovetenskap.

Utställningssamordnare
Mathilda Jagendal, 22. Student på programmet Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi, inom institutionen för biovetenskap.