InExchange

Vilka är InExchange?

Vi på InExchange arbetar med att digitalisera affärsprocesser mellan företag och organisationer. Vi startade som ett e-fakturaföretag och har under åren vidareutvecklat utbudet. Vi både utvecklar, marknadsför och supporterar våra tjänster här i Skövde, alla under ett och samma tak. Så här surrar alla sorters superhjältar runt fikabordet; ekonomer, utvecklare, marknadsförare, säljare och supporters.

Vi ska vara drivande i förverkligandet av det digitala samhället.

InExchange har en mycket tydlig affärsidé. Det är att erbjuda tjänster som betyder att hanteringen av affärsdokument blir snabbare, säkrare, effektivare och mindre kostsam. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och vi utvecklar det hela tiden. Vår vision är att alla företag ska kunna skicka och ta emot alla sina affärsdokument digitalt och att vi ska vara drivande i förverkligandet av det digitala samhället.

Entreprenörskap, engagemang och stora planer. Det var ur den kreativa mixen som InExchange föddes en gång. Företaget startades 2008 utifrån idén att förenkla fakturaprocessen för alla företag, oavsett storlek eller tekniska förutsättningar.

InExchange driver Nordens största affärsnätverk, där närmare en miljon företag delar fakturor, ordrar och andra affärsdokument, och tillhandahåller flertalet tjänster inom elektronisk affärskommunikation.

Värdegrund & Hållbarhet

Vi ska vara en både jämlik och jämställd arbetsplats. Vår inställning är att bemöta andra så som vi själva vill bli bemötta och ha tillit och förtroende för varandra. Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Vi verkar för ett arbetsklimat som präglas av delaktighet, gemenskap och trygghet.

Vi bedriver ett långsiktigt arbete som bidrar till ett hållbart företagande och ett hållbart samhälle. Genom att skicka och ta emot fakturor och andra affärsdokument elektroniskt hjälps vi åt att minska miljöpåverkan. Vi ser ett stort värde i att leverera miljövänliga lösningar som samtidigt skapar bättre effektivitet och fler affärsmöjligheter.

Kontakt

Är du intresserad av företaget?
Kontakta dem!

E-post: info@inexchange.se eller maria.biederbeck@inexchange.se

Du kan läsa ännu mer på deras hemsida