Studenter på högskolan

Högskolan i Skövde erbjuder både utbildningar på kandidatnivå och magister- och masterprogram. Kandidatutbildningarna är listade nedan.

Data/IT

Datavetenskap – inriktning systemutveckling
Informationsteknologi – Business Intelligence
Nätverks- och systemadministration
Systemvetenskap
User Experience Design
Webbutvecklare – programmering

Dataspelsutveckling – design
Dataspelsutveckling – Game Writing
Dataspelsutveckling – grafik
Dataspelsutveckling – programmering
Dataspelsutveckling – ljud
Dataspelsutveckling – musik

Ekonomi och samhälle

Ekonomprogrammet
Ekonomprogrammet – ekonomi och hållbarhet
Ekonomprogrammet – ledarskap och verksamhetsutveckling
Ekonomprogrammet – redovisning och revision
Handelsekonomiprogrammet
Personal, organisation och ledarskap

Ingenjör och teknik

Automatiseringstekniker
Bearbetningstekniker
Designingenjör
Högskoleingenjör – bred ingång
Maskiningenjör
Naturvetenskapligt och tekniskt basår.
Teknisk basutbildning
Produktionsingenjör
Produktionstekniker

Biovetenskap

Biovetenskap – Biologiska resurser och hållbar utveckling
Biovetenskap – Molekylär biodesign

Vård och Hälsa

Folkhälsovetenskapligt program
Sjuksköterskeprogrammet

Beteendevetenskap

Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier
Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi
Socialpsykologiskt program
Förskollärarutbildning
Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

 

Utöver dessa erbjuds även magister- och masterprogram.

Läs mer om institutioner, utbildningar och examen på Högskolan i Skövdes hemsida.