Studenter vid Högskolan i Skövde

Här kan du se några exempel på de roller som studenterna vid Högskolan i Skövde kan arbeta som under och efter sina studier.

Högskolan i Skövde har 5 institutioner:
Institutionen för biovetenskap (School of Bioscience)
Institutionen för handel och företagande (School of Business)
Institutionen för hälsa och lärande (School of Health and Education)
Institutionen för informationsteknologi (School of Informatics)
Institutionen för ingenjörsvetenskap (School of Engineering Science)
Läs mer om Högskolan på Högskolans hemsida.

2019HiSstudenter