Monterbokning

Karriärmässan Framtid

Ni som är privat/kommunal/statlig arbetsgivare eller facklig organisation är varmt välkommen att ställa ut i Framtid 2018! Mer info kommer och monterbokningen öppnar på måndag den 18:e december.

Kontakt vid frågor: framtid@studentkaren.se
(vänligen notera att svaret kan dröja lite pga deltidsarbete)

Annonser