Anmälan till Framtid 2020

ANMÄLAN

Varmt välkomna att anmäla dig och ditt företag till utställare på Karriärmässan Framtid 2020! Vänligen läs igenom informationen nedan innan anmälan.

Tid och plats

Karriärmässan Framtid kommer att äga rum onsdagen den 4 mars 2020 kl. 10.00 – 14.30 på Högskolan i Skövde. Tiden är exklusive uppsättning och nedmontering av montrar.

Vem får ställa ut?

Karriärmässan Framtid är en mötesplats för studenter och näringsliv där fokus ligger på att nätverka och knyta kontakt med varandra och de arbetsmöjligheter som ni erbjuder ska vara kopplade till utbildningarna på högskolan (komplett lista här). Ni deltar med syfte att träffa personer som kan bidra med sin kompetens hos er genom exempelvis sommarjobb, vikariat, heltidstjänster, praktikplatser eller möjlighet till examensarbeten. Det finns även plats för fackförbund och företag som vill presentera alternativa vägar som studenterna kan gå för att forma sin framtida karriär.

För att säkerställa variation i utbudet och göra det möjligt för samtliga studenter på högskolan att träffa potentiella arbetsgivare kommer vi i så stor utsträckning som möjligt att fördela monterplatserna jämnt mellan utbildningskategorierna. Tänk därför på att säkra er plats innan kvoten för er bransch blir fylld.

Monterplatser

Det finns två monterpaket att välja mellan och antalet Guldmontrar är begränsade. Längre ner på sidan finns länk till en karta över mässområdet där montrarna är utmärkta och färgkodade efter priskategori. Monterpaket 2
Eftersom Studentkåren i Skövde är momsbefriade är priserna ovan den slutgiltiga kostnaden.

Vid anmälan kommer ni att få önska tre monterplatser (i rangordning) utifrån den länkade kartan längre ned. Notera att platserna är olika stora. Om ni har en färdig monter, försök att välja en plats där er färdiga monter får plats på bredden.

Mässområdet

Mässområdet kommer bestå av Hus G och Hus D, som ligger i nära anslutning till varandra.

IT-företag

Ni kommer alltså vid anmälan att få önska tre monterplatser (i rangordning) och när en anmälan blivit bekräftad uppdateras listan nedan. Notera att platsstatusen i listan redigeras manuellt efter inkomna anmälningar och bekräftelser, vilket gör att den ej uppdateras utanför kontorstid.

HÄR finns karta, monterstorlekar och status!

Anmälningsprocessen

Inom en vecka efter anmälan får ni ett bekräftelsemail ifall ni fått en plats på mässan eller inte. Har ni fått en plats kommer ni att få fylla i ytterligare information om bl.a. deltagare och logistiska behov. Har ni inte fått en plats kommer ni att få en förfrågan om ni vill sättas upp på reservlista.

Betalning sker via faktura efter evenemanget.

Sponsra istället

Sista anmälningsdatum

Sista anmälningsdatum är 5 februari 2020. Anmälningar som kommer in efter det accepteras i mån av plats, men notera att vi inte kan erbjuda samma marknadsföring som för resterande företag.

Anmälan

Med all ovanstående information är ni därmed redo att anmäla er till Karriärmässan Framtid 2020!

Anmälan knapp 2020

Frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss i projektgruppen för Framtid 2020 om ni undrar något.

Vi nås på framtid@studentkaren.se.