Projektgrupp till mässan 2022

Planeringen av Karriärmässan Framtid 2022 har nu kommit igång! Vill du vara med och påverka hur denna dagen ser ut? Då finns möjligheten att ansöka till årets Projektgrupp! 

Vi söker följande roller:

  • Projektassistent
  • Utställningssamordnare
  • Sponsoransvarig
  • Grafiker

Ingen erfarenhet? Ingen fara! Det kan kännas läskigt att ha ett ansvarsområde, för ansvar i sig kan kännas läskigt. Men syftet med denna projektgruppen är att vi alla ska jobba tillsammans för att uppnå en fin karriärmässa, av studenter, för studenter. Man är aldrig ensam, utan vi hjälps åt, och lär oss längs vägen. Så om du är lite intresserad av att söka, gör det! Det är ett bra sätt att lära känna nya vänner, och det ser riktigt bra ut på ditt CV! 

Skicka din ansökan till framtid@studentkaren.se, eller hör av dig om du har några frågor!

I projektgruppen för Karriärmässan Framtid 2022 finns fem ansvarsområden inklusive projektledaren. Utöver det egna ansvarsområdet hjälps alla åt där det behövs, i största möjliga mån. Projektgruppen kommer att ha regelbundna möten under arbetets gång. Samtliga ska närvara på själva mässdagen, 3/3 2022. 

Vi söker personer till de följande tjänsterna: 

Projektassistent

Projektassistentens roll innebär i stor utsträckning att diskutera med och vara behjälplig till projektledaren. Du är insatt i projektplan, budget och andra styrdokument. Du är även ansvarig över mässvärdarna.

Huvuduppgifter:

• Upprätta och följa en marknadsföringsplan i samarbete med projektledaren

• Stötta projektledaren och vara behjälplig där det behövs

• Förbereda och genomföra mässvärdsutbildning

• Rekrytera mässvärdar, samla nödvändig information kring dem och fördela företagsvärdar

Utställningssamordnare

Som utställningssamordnare är ditt huvudsakliga fokus på utställarna, alltså företagen. Du ser till att utställarna kan fokusera på det de vill – att nätverka med studenterna. Du får allt runtomkring att flyta på och ser till att utställarnas behov om logistiska lösningar tillgodoses.

Huvuduppgifter:

• Tillsammans med projektledaren planera ett system för vilka utställare som väljs

• Planera mässområdet och fördela monterplatser

• Hantera och sammanställa anmälningar samt hålla kontakt med utställare under dagen

• Se till att utställarna har allt de behöver under mässdagen (t ex parkeringstillstånd, sladdar, bord m.m.)

Sponsoransvarig

Du ser till att fler får synas på Framtid! Du har kontakt med Studentkårens samarbetspartners och mässans sponsorer. Du kommer i samråd med projektledaren överens om hur de kan delta i mässan och ser även till att alla deltagare, studenter såväl som utställare och mässvärdar, får det lilla extra som sätter en guldkant på dagen.

Huvuduppgifter:

• Hålla kontakt med samarbetspartners och sponsorer samt involvera dem i mässdagen

• Få tag i värdefullt och kul innehåll till goodiebags och aktivitets priser

• Med hjälp av utställningssamordnare samla in sponsormaterial från utställare

Grafiker

Huvudansvaret i denna roll ligger som grafiker. Då marknadsföring är en väldigt viktig aspekt för att garantera en lyckad mässa kommer hela projektgruppen att hjälpas åt, men du ansvarar lite extra för att se till att allt flyter på. Som grafiker är din främsta uppgift att producera tryck- och kommunikationsmaterial utifrån Framtids grafiska profil. Du producerar material i marknadsföringssyfte och ser till att logotyper, namn och företagsbeskrivningar från sponsorer och utställare samlas in från utställningssamordnaren och den sponsoransvarige, och att de syns i våra kanaler. Du uppdaterar även karriärmässan Framtids egna hemsida. 

Huvuduppgifter:

• Producera information- och marknadsföringsmaterial 

• Skapa ett mässhäfte och annat tryckmaterial, såsom flyers och T-shirt design

• Planera digital marknadsföring i olika sociala medier samt fysisk marknadsföring i skolan

• Se till att information på nätet och medier är tillgänglig, korrekt och uppdateras regelbundet


Skicka din ansökan till framtid@studentkaren.se, eller hör av dig om du har några frågor!