Varför Framtid? Studenterna berättar

Det är viktigt att ni som är arbetsgivare kommer till Framtid för att…

vad-ni-gor


Tommy Borovac, 23, student på Ekonomprogrammet, Institutionen för handel och företagande // Kårordförande 2017, Studentkåren i Skövde:

“För mig som student är det viktigt att veta vilka företag i Skövde som söker efter arbetsvilliga studenter. För mig är det viktigt att se vilka företag ur näringslivet som engagerar sig i studenternas framtid.”


Mattias Lindblad, 22, student på programmet dataspelsutveckling (grafik 3D), Institutionen för informationsteknologi // Tidigare Kårordförande (2016), Studentkåren i Skövde // VD, Flamebait AB:

”Framtid ger dig som arbetsgivare en fantastisk möjlighet att träffa engagerade studenter på kanten till arbetslivet. Studenter som besitter den senaste kunskapen inom sitt ämne.”


Jacqline Runsten, student på programmet Informationsteknologi – User Experience Design, Institutionen för informationsteknologi // Ordförande 2017, sektionen Skills vid Studentkåren i Skövde:

“Jag som IT-student vill att ditt företag kommer för att jag vill veta vad ni gör, varför ni gör det och om jag skulle passa på ert företag!”


Paula Delin, 22, student på Hälsocoach-programmet, Institutionen för hälsa & lärande // Styrelsemedlem 2017, sektionen Vitae vid Studentkåren i Skövde // Vice Sexmästare, Kårhuset Boulogner:

“För att skapa kontakter, se möjligheter”
“För att se många olika arbetsgivare (för att se möjligheter)”
“Skulle vilja se något företag inom bar/klubb då Sexmästeriet är väldigt stort.”


Nadia Omri, 23, student på programmet designingenjör, Institutionen för ingenjörsvetenskap:

”Framtid är en viktig mötesplats mellan studenter och olika företag. Som student får vi möjligheten att få en bild av vad vi kommer att arbeta med efter våra studier. Det är också ett jättebra tillfälle att söka sommarjobb och presentera sig själv för arbetsgivare.”


Hanna Forsling, student på programmet kognitiv neurovetenskap, tillämpad positiv psykologi:

”Det är viktigt att ni som är arbetsgivare kommer till Framtid för att hitta/se nya perspektiv, komma i kontakt med framtida branscharbetare & kunna utveckla både ert företag & fältet i helhet.”


Elisabeth Åkesson, 22, student, Institution för handel & företagande // Styrelsemedlem, sektionen Safir vid Studentkåren i Skövde:

“Jag tycker att det är viktigt att du som företag kommer dit för att vi studenter ska få se vad Skövde och Västra Götaland har att erbjuda för olika möjligheter i arbetslivet.”


Kvinna, 22, student på dataspelsutvecklingsprogrammet, Institutionen för informationsteknologi:

“Prata med oss om branschen och vägen dit”
“Vi vill visa upp oss, och veta vilka vi kan söka jobb hos”
“Studenter har idéer ni kan dra nytta av”
“För att studenter älskar gratissaker”


Man, 23, student på designingenjörsprogrammet, Institutionen för ingenjörsvetenskap:

“Jag vill gärna ha mycket variation bland de företag som kommer. Det kan hända att inget är så värst riktat mot min utbildning men det finns alltid något intressant att upptäcka bland de arbetsgivare som dyker upp.”


Man, 28, tidigare student på systemutveckling, Institutionen för informationsteknologi:

”Arbetsgivare får en möjlighet att göra sig mer synliga för studenter, och skapa intresse för sin verksamhet. Man har även möjlighet att fånga in talang och kompetens på ett tidigt stadium.”

”Personligen kom jag i kontakt med min nuvarande arbetsgivare genom Framtid 2015.”