Arrangeras av Studentkåren i Skövde

Karriärmässan Framtid arrangeras av Studentkåren i Skövde, sedan 1985.

Studentkåren arbetar bland annat med utbildningsbevakning, studiesocialt arbete, arbetsmarknadsarbete samt introduktion.  Studentkåren i Skövde sitter representerad i alla beslutande organ på Högskolan och arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för dig som student.

Läs mer på Studentkårens hemsida.